Công văn 2220/QLCL-CL1: quy định mới về an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU

2220/QLCL-CL1
29/11/2019
Bộ NN&PTNN
Ngày 29/11/2019, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Công văn 2220/QLCL-CL1 về quy định mới về an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU.

Theo đó, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã ban hành Quy định số 2017/625 ngày 15/3/2017 về kiểm soát nhà nước và các hoạt động kiểm soát khác nhằm đảm bảo việc áp dụng luật thực phẩm và thức ăn, các quy định về an toàn sức khỏe động, thực vật và bảo vệ thực vật; sửa đổi, hủy bỏ một số quy định về kiểm soát nhà nước (ví dụ: Quy định EU 882/2004; 854/2004), trong đó có một số điểm mới của của quy định EU 2017/625:

 - Mở rộng phạm vi điều chỉnh trên cơ sở tích hợp các quy định của EU về kiểm soát nhà nước thực phẩm và thức ăn bao gồm chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn sức khỏe động vật, thực vật và sản phẩm của chúng (Ví dụ: GMOs đối với thực phẩm/thức ăn; phụ phẩm động vật; kiểm soát dịch bệnh thực vật; sản xuất hữu cơ và ghi nhãn; quản lý chất lượng theo chương trình bảo vệ chỉ dẫn địa lý PGIs/bảo vệ nguồn gốc xuất xứ -PDO/Đảm bảo đặc sản truyền thống/TSGs)

- Thiết lập hệ thống thông tin nhằm quản lý và chia sẻ trong cộng đồng EU (IMSOC- Information Management System for Official Controls), trong đó tích hợp hệ thống thông tin RASFF và TRACES vào IMSOC.

- Cho phép thẩm quyền của Ủy ban Châu Âu áp dụng các biện pháp kiểm soát tăng cường, biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với sản phẩm thực phẩm, thức ăn có nguồn gốc phi động vật (kèm mã CN) của quốc gia/vùng lãnh thổ.

Ủy ban Châu Âu đã ban hành các Quy định (EU) số: 2019/625, 2019/626, 2019/627, 2019/628 để hướng dẫn thực hiện Quy định EU 2017/625 liên quan đến các hoạt động kiểm soát nhà nước về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh đối với động vật, thực vật và sản phẩm của chúng dùng làm thực phẩm, thức ăn.

Theo Quy định (EU) số 2019/628 ngày 8/4/2019, các mẫu chứng thư xuất khẩu sản phẩm thủy sản, nhuyễn thể sống, đùi ếch, ốc, gelatine, collagen được ban hành kèm theo quy định này sẽ thay thế các mẫu chứng thư đang áp dụng theo Quy định số 2074/2005/EC và 2016/759/EC (Một số nội dung lưu ý đối với Quy định 2019/628 và hướng dẫn khai báo thông tin trong mẫu chứng thư cho lô hàng thủy sản, đùi ếch, ốc, gellatin và collagen xem tại Phụ lục kèm theo văn bản).

Để thực hiện các yêu cầu tại các quy định EU nêu trên và tránh các vướng mắc trong quá trình xuất khẩu thủy sản vào thị trường này khi hệ thống TRACES hiện hành được chuyển sang TRACESNT kể từ ngày 14/12/2019, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo và đề nghị các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU  thực hiện một số nội dung như sau:

- Chủ động cập nhật, nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng các quy định nêu trong quá trình sản xuất, chế biến thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu thị trường EU.

- Thực hiện khai báo chính xác, đầy đủ thông tin khi đăng ký kiểm tra, chứng nhận xuất khẩu vào thị trường EU theo đúng quy định và hướng dẫn của Cục.

- Cử cán bộ tham gia buổi tập huấn, hướng dẫn cập nhật sử dụng TRACES NT mới được tích hợp vào hệ thống IMSOC do Trung tâm CLNLTS vùng trên địa bàn tổ chức.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
453/QLCL-CL1 14/04/2021 Công văn Công văn 453/QLCL-CL1: mẫu chứng thư cho các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào EU
1723/TCHQ-TXNK 12/04/2021 Công văn Công văn 1723/TCHQ-TXNK: phân loại mặt hàng surimi (chả cá) đông lạnh
34/CV-VASEP 24/03/2021 Công văn Công văn 34/CV-VASEP: đề xuất sửa, thay đổi một số vị trí công việc trong nhà máy chế biến thuỷ sản thuộc danh mục NNĐHNH thay vì toàn bộ công việc “chế biến thuỷ, hải sản” trong chuỗi SX tại nhà máy là NNĐHNH
33/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 33/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản
32/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
31/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ NNPTNT đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính - xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
30/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 30/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính v/v xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
29/CV-VASEP 19/03/2021 Công văn Công văn 29/CV-VASEP: Kiến nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong QCVN nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý