Chỉ thị 49/CT-BNN-TCTS: tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

49/CT-BNN-TCTS
06/01/2021
06/01/2021
Bộ NN&PTNN
Ngày 06/01/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 49/CT-BNN-TCTS về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các chủ tàu cá mua bảo hiểm tai nạn và các loại bảo hiểm bắt buộc khác cho thuyền viên và người làm việc trên tàu cá. Bên cạnh đó, Hệ thống giám sát hành trình tàu cá cũng được vận hành 24/7 để kịp thời cung cấp thông tin và cảnh báo cho tàu cá về tình hình thời tiết trên biển; đồng thời hướng dẫn tránh trú bão.

Mặt khác, Bộ cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên tàu cá vào Sổ danh bạ thuyền viên, đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, việc tuần tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển cũng được tăng cường thực hiện. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập huấn các quy định của pháp luật cho ngư dân; cũng như tổ chức diễn tập các phương án ứng phó sự cố tàu cá trong khu vực cảng cá…

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày 06/01/2021.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
36/CT-TTg 11/09/2020 Chỉ thị Chỉ thị 36/CT-TTg: chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long
25/CT-TTg 04/06/2020 Chỉ thị Chỉ thị 25/CT-TTg: một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
02/CT-NHNN 31/03/2020 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 02/CT-NHNN: các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
16/CT-CP 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 16/CT-CP: thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
06/CT-BCT 11/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 06/CT-BCT: tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19
11/CT-TTg 04/03/2020 04/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 11/CT-TTg: các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
05/CT-BCT 26/02/2020 26/02/2020 Chỉ thị Chỉ thị 05/CT-BCT: triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19
07/CT-TTg 04/02/2020 Chỉ thị Chỉ thị 07/CT-TTg: giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia