Đã bỏ phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong thông tư mới của Bộ Tài Chính

(vasep.com.vn) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý nhất của thông tư này là bỏ phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Cụ thể, trước đó, tại phụ lục ban hành kèm Thông tư 75/2020/TT-BTC, mức phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đang là 30.000 đồng/lần/người.

Tuy nhiên, tại Thông tư 67/2021 này, mức phí trên đã được bãi bỏ.

Đồng thời, Thông tư mới cũng bỏ phí thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm là 03 triệu đồng/lần/bộ xét nghiệm so với quy định cũ.

Ngoài ra, các khoản phí khác vẫn được giữ nguyên, đáng chú ý như sau:

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/9/2021.

Ngoài ra, các khoản phí khác vẫn được giữ nguyên, đáng chú ý như sau:

STT

Loại phí

Mức thu

1

Xác nhận lô hàng thực phẩm nhập khẩu (Chưa bao gồm chi phí kiểm nghiệm)

Kiểm tra thông thường

300.000 đồng/lô hàng

Kiểm tra chặt

01 triệu đồng/lô hàng + (số mặt hàng x 100.000 đồng, từ mặt hàng thứ 2)

Tối đa 10 triệu đồng/lô hàng

2

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu:

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do;

- Giấy chứng nhận xuất khẩu, giấy chứng nhận y tế

01 triệu đồng/lần/giấy chứng nhận

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM