Cập nhật thông tin về Chương trình Giám sát Nhập khẩu Thủy sản (SIMP)

(vasep.com.vn) NOAA Fisheries thông báo bắt đầu từ ngày 7/4/2018, tất cả các hồ sơ nộp cho các sản phẩm thủy sản thuộc Chương trình Giám sát Nhập khẩu Thủy sản phải tuân thủ các yêu cầu nộp đơn điện tử để có thể tiếp tục nhận được thông báo. Chương trình Giám sát Nhập khẩu Thủy sản - còn được gọi là SIMP - yêu cầu khai báo và lưu giữ hồ sơ đối với hàng thủy sản NK nhằm ngăn chặn các sản phẩm đánh bắt bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát hoặc giả mạo xâm nhập thị trường Mỹ.

Bắt đầu từ ngày 7/4/2018, các hồ sơ cho các sản phẩm theo chương trình SIMP(NMFS SIM (NM8)), không có dữ liệu SIMP, chưa đầy đủ hoặc chứa dữ liệu SIM PGA sai lệch, phải được chỉnh sửa trước khi được chấp nhận. Bên cạnh đó, SIMP bao gồm một điều khoản lưu giữ hồ sơ, có nghĩa là tất cả các hồ sơ thuộc chương trình SIMP đều có thể được kiểm tra và tuân theo hoạt động thực thi bắt đầu từ ngày 1/1/2018. Những người tham gia xuất nhập khẩu hoặc tái xuất khẩu các loài được chọn lựa cũng phải tuân thủ tất cả các yêu cầu khác của các chương trình giám sát thương mại NOAA bao gồm các chương trình thương mại TTVP / NOAA 370, HMS ITP và AMLR, nếu có. Xem thêm

Tài liệu cho Chương trình Giám sát Nhập khẩu Thủy sản

Trên Cổng Thông tin IUU “IUU Web Portal”, bạn có thể tìm thêm thông tin về Chương trình Giám sát Nhập khẩu Thủy sản, bao gồm:

Fact Sheet (tóm tắt 1 trang)

Hướng dẫn tuân thủ (Các câu hỏi thường gặp)

Mẫu Chứng nhận khai thác cụ thể cho các vụ thu hoạch quy mô nhỏ

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục