SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
4832/TCHQ-GSQL 14/11/2022 Công văn Công văn 4832/TCHQ-GSQL: vướng mắc C/O mẫu D
1399/QĐ-TCHQ 15/07/2022 15/07/2022 Quyết định Quyết định 1399/-TCHQ: ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan
2054/TCHQ-GSQL 03/06/2022 Công văn Công văn 2054/TCHQ-GSQL: sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu
1683/TCHQ-GSQL 12/06/2022 Công văn Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022: thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
3980/TCHQ-GSQL: 11/08/2021 Công văn Công văn 3980/TCHQ-GSQL: hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19
3760/TCHQ-CNTT 28/07/2021 Công văn Công văn 3760/TCHQ-CNTT: tra cứu C/O mẫu D điện tử
2669/TCHQ-GSQL 31/05/2021 Công văn Công văn 2669/TCHQ-GSQL: tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong CPTPP EVFTA
1357/QĐ-TCHQ 18/05/2021 Quyết định Quyết định 1357/-TCHQ: ban hành bảng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn sử dụng
2224/TCHQ-PC 13/05/2021 13/05/2021 Công văn Công văn 2224/TCHQ-PC: thực hiện Nghị định 128/2020/-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
1723/TCHQ-TXNK 12/04/2021 Công văn Công văn 1723/TCHQ-TXNK: phân loại mặt hàng surimi (chả ) đông lạnh
5575/TCHQ-GSQL 21/08/2020 Công văn Công văn 5575/TCHQ-GSQL: chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA
3776/TCHQ-GSQL 09/06/2020 Công văn Công văn 3776/TCHQ-GSQL: sử dụng số, vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu
2324/TCHQ-GSQL 10/04/2020 Công văn Công văn 2324/TCHQ-GSQL: sử dụng số, vạch đối với hàng hoá xuất khẩu
755/TCHQ-GSQL 11/02/2020 Công văn Công văn 755/TCHQ-GSQL: Kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp thủ tục hải quan
7180/CT-TCHQ 19/11/2019 Chỉ thị Chỉ thị 7180/CT-TCHQ: chấn chỉnh tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc
7129/TCHQ-GSQL 15/11/2019 Công văn Công văn 7129/TCHQ-GSQL: tăng cường kiểm tra các hàng nhập khẩu hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ, quốc gia
4470/TCHQ-TXNK 09/07/2019 Công văn Công văn 4470/TCHQ-TXNK: thực hiện Nghị định số 57/2019/-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP
2030/TCHQ-GSQL 08/04/2019 Công văn Công văn 2030/TCHQ-GSQL: nộp bổ sung C/O quá thời hạn
7466/TXNK-TCHQ 21/11/2018 Công văn Công văn 7466/TXNK-TCHQ: khoản điều chỉnh cộng trị giá hải quan