Công văn 3980/TCHQ-GSQL: hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19

3980/TCHQ-GSQL:
11/08/2021
Tổng cục Hải quan
Ngày 11/8/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 3980/TCHQ-GSQL về việc hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan yêu cầu phải nộp bản giấy thì người khai hải quan có thể đề nghị được chậm nộp. Khi đó, người khai hải quan nộp bản chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số) cho cơ quan hải quan

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thể xem xét gia hạn thời gian nộp bản giấy các chứng từ bắt buộc phải có bản giấy trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký chứng từ hải quan.

Lưu ý, người khai hải quan phải nộp bổ sung bản giấy các chứng từ được chậm nộp cho cơ quan hải quan trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Riêng đối với trường hợp bất khả kháng, doanh nghiệp hoặc Chi cục Hải quan nằm trên địa bàn phải giãn cách, cách ly, phong toả do dịch Covid - 19 dẫn đến việc người khai hải quan không thể nộp chứng từ giấy theo đúng thời hạn 30 ngày thì được phép nộp chậm trong vòng 05 ngày cho cơ quan hải quan sau khi hết giãn cách, cách ly, phong toả.