Công văn 3980/TCHQ-GSQL: hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19

3980/TCHQ-GSQL:
11/08/2021
Tổng cục Hải quan
Ngày 11/8/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 3980/TCHQ-GSQL về việc hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan yêu cầu phải nộp bản giấy thì người khai hải quan có thể đề nghị được chậm nộp. Khi đó, người khai hải quan nộp bản chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số) cho cơ quan hải quan

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thể xem xét gia hạn thời gian nộp bản giấy các chứng từ bắt buộc phải có bản giấy trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký chứng từ hải quan.

Lưu ý, người khai hải quan phải nộp bổ sung bản giấy các chứng từ được chậm nộp cho cơ quan hải quan trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Riêng đối với trường hợp bất khả kháng, doanh nghiệp hoặc Chi cục Hải quan nằm trên địa bàn phải giãn cách, cách ly, phong toả do dịch Covid - 19 dẫn đến việc người khai hải quan không thể nộp chứng từ giấy theo đúng thời hạn 30 ngày thì được phép nộp chậm trong vòng 05 ngày cho cơ quan hải quan sau khi hết giãn cách, cách ly, phong toả.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1338/CCPT-ATTP 15/07/2024 Công văn Công văn 1338/CCPT-ATTP: nguyên liệu thuỷ sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến xuất khẩu vào EU
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 02/07/2024 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp: Sửa đổi và tiến độ sửa đổi một số nội dung thuộc Nghị định 09/2016/NĐ-CP theo quyết nghị tại NQ 19/2018/NQ-CP của Chính phủ và một số văn bản chỉ đạo điều hành có liên quan
78/CV-VASEP 13/06/2024 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Quý II và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III, IV năm 2024
3263/BTNMT-TNN 23/05/2024 Công văn Công văn 3263/BTNMT-TNN: triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh