Công văn 3980/TCHQ-GSQL: hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19

3980/TCHQ-GSQL:
11/08/2021
Tổng cục Hải quan
Ngày 11/8/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 3980/TCHQ-GSQL về việc hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan yêu cầu phải nộp bản giấy thì người khai hải quan có thể đề nghị được chậm nộp. Khi đó, người khai hải quan nộp bản chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số) cho cơ quan hải quan

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thể xem xét gia hạn thời gian nộp bản giấy các chứng từ bắt buộc phải có bản giấy trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký chứng từ hải quan.

Lưu ý, người khai hải quan phải nộp bổ sung bản giấy các chứng từ được chậm nộp cho cơ quan hải quan trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Riêng đối với trường hợp bất khả kháng, doanh nghiệp hoặc Chi cục Hải quan nằm trên địa bàn phải giãn cách, cách ly, phong toả do dịch Covid - 19 dẫn đến việc người khai hải quan không thể nộp chứng từ giấy theo đúng thời hạn 30 ngày thì được phép nộp chậm trong vòng 05 ngày cho cơ quan hải quan sau khi hết giãn cách, cách ly, phong toả.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1460/CCPT-ATTP 01/12/2023 Công văn Công văn 1460/CCPT-ATTP: quy định xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan (Trung Quốc)
93/CV-VASEP 08/11/2023 Công văn Công văn 93/CV-VASEP: góp ý dự thảo Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐTVCCTTHC
92/CV-VASEP 06/11/2023 Công văn Công văn 92/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2022/NĐ-CP
90/CV-VASEP 01/11/2023 Công văn Công văn 90/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung theo CV 46/CV-VASEP ngày 14/7/2022 v/v kiến nghị bùn thải thủy sản được ký hiệu phân loại là TT-R
89/CV-VASEP 31/10/2023 Công văn Công văn 89/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX xuất khẩu thủy sản và các vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính
Văn bản của 13 Hiệp hội ngành hàng 23/10/2023 Công văn VB 13 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ban Kinh tế Trung Ương, Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, một số Bộ ngành và các đơn vị v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội
11239/BTC-CST 13/10/2023 Công văn Công văn 11239/BTC-CST: xin ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 06 tháng đầu năm 2024
88/CV-VASEP 16/10/2023 Công văn Công văn 88/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Chương trình kiểm soát ATTP thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)