Quyết định 1399/QĐ-TCHQ: ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

1399/QĐ-TCHQ
15/07/2022
15/07/2022
Tổng cục Hải quan
Ngày 15/7/2022, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định 1399/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Cụ thể, mục tiêu của Chương trình đề ra gồm: trên 80% doanh nghiệp tham gia Chương trình được tăng mức tuân thủ hoặc giữ nguyên mức độ tuân thủ cao; trên 80% doanh nghiệp tham gia hài lòng về các biện pháp hỗ trợ của cơ quan hải quan. Đồng thời sau 2 năm triển khai thực hiện, 100% doanh nghiệp tham gia không bị xử lý về hành vi vi phạm pháp luật hải quan thuộc Phụ lục VI Thông tư 81/2019/TT-BTC, được đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật ở mức 2 (tuân thủ cao), mức 3 (tuân thủ trung bình) theo quy định và phấn đấu tăng tỷ lệ doanh nghiệp tuân thủ mức 2, mức 3 đạt trên 20% tổng số doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu sau 05 năm thực hiện.

Chương trình gồm 02 giai đoạn: Giai đoạn thí điểm: thực hiện trong thời gian 02 năm kể từ khi ban hành, kết thúc giai đoạn sẽ tổng kết thí điểm để đo lường, đánh giá và sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế; Giai đoạn triển khai chính thức: triển khai sau khi giai đoạn thí điểm, tổ chức sơ kết 1 năm/1 lần, sau 05 năm Chương trình sẽ tổng kết đo lường, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và phương hướng triển khai giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, doanh nghiệp tham gia được cơ quan hải quan tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn theo các cam kết tại biên bản ghi nhớ đối với doanh nghiệp khi có yêu cầu; được hỗ trợ, tư vấn liên lạc giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
7823/QĐ-TLĐ 31/08/2023 31/08/2023 Quyết định Quyết định 7823/QĐ-TLĐ: lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
1308/QĐ-TCT 23/08/2023 23/08/2023 Quyết định Quyết định 1308/QĐ-TCT: ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-BTC về việc ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính năm 2023
7785/QĐ-TLĐ 25/08/2023 25/08/2023 Quyết định Quyết định 7785/QĐ-TLĐ: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 6696/QĐ-TLĐ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên CĐ, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do DN bị cắt, giảm đơn hàng
933/QĐ-TTg 06/08/2023 06/08/2023 Quyết định Quyết định 933/QĐ-TTg: ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
889/QĐ-TTg 25/07/2023 25/07/2023 Quyết định Quyết định 889/QĐ-TTg: phê duyệt “kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030”
841/QĐ-TTg 14/07/2023 Quyết định Quyết định 841/QĐ-TTg: ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
816/QĐ-TTg 07/07/2023 Quyết định Quyết định 816/QĐ-TTg: ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1125/QĐ-NHNN 16/06/2023 19/07/2023 Quyết định Quyết định 1125/QĐ-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN