SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
124/QĐ-BTC 18/02/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định 124/-BTC: Kế hoạch hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp nhỏ vừa của Bộ Tài chính năm 2024
76/QĐ-TTg 18/01/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định số 76/-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/-TTG của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản nhà nước về thủy sản
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/-ttg của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản nhà nước về thủy sản
5523/QĐ-BNN-CCPT 21/12/2023 03/02/2024 Quyết định Quyết định 5523/-BNN-CCPT: ban hànhChương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”
8108/QĐ-TLĐ 16/10/2023 Quyết định Quyết định 8108/-TLĐ: phân phối đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn
1399/QĐ-TTg 17/11/2023 17/11/2023 Quyết định Quyết định 1399/-TTg: Phê duyệt quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1369/QĐ-TTg 15/11/2023 15/12/2023 Quyết định Quyết định 1369/-TTg: phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
25/2023/QĐ-TTg 03/10/2023 Quyết định Quyết định 25/2023/-TTg: giảm tiền thuê đất của năm 2023
8086/QĐ-TLĐ 10/10/2023 01/01/2024 Quyết định Quyết định 8086/-TLĐ: ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng giao dự toán tài chính công đoàn năm 2024
7823/QĐ-TLĐ 31/08/2023 31/08/2023 Quyết định Quyết định 7823/-TLĐ: lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
1308/QĐ-TCT 23/08/2023 23/08/2023 Quyết định Quyết định 1308/-TCT: ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1162/-BTC về việc ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính năm 2023
7785/QĐ-TLĐ 25/08/2023 25/08/2023 Quyết định Quyết định 7785/-TLĐ: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 6696/-TLĐ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên , NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do DN bị cắt, giảm đơn hàng
933/QĐ-TTg 06/08/2023 06/08/2023 Quyết định Quyết định 933/-TTg: ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
889/QĐ-TTg 25/07/2023 25/07/2023 Quyết định Quyết định 889/-TTg: phê duyệtkế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản , kiểm soát dịch bệnh động vật bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030
841/QĐ-TTg 14/07/2023 Quyết định Quyết định 841/-TTg: ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
816/QĐ-TTg 07/07/2023 Quyết định Quyết định 816/-TTg: ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1125/QĐ-NHNN 16/06/2023 19/07/2023 Quyết định Quyết định 1125/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN
2466/QĐ-BNN-VP 20/06/2023 20/06/2023 Quyết định Quyết định 2466/-BNN-VP: công bố thủ tục hành chính lĩnh vực KH, CN môi trường, lâm nghiệp, nông nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, quản đê điều phòng, chống thiên tai, QLCL nông lâm sản thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ NN&PTNT
1123/QĐ-NHNN 16/06/2023 19/06/2023 Quyết định Quyết định 1123/-NHNN: lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên NH cho vay đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán trừ của NHNN Việt Nam đối với TCTD, CN ngân hàng nước ngoài