SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
7823/QĐ-TLĐ 31/08/2023 31/08/2023 Quyết định Quyết định 7823/-TLĐ: lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
1308/QĐ-TCT 23/08/2023 23/08/2023 Quyết định Quyết định 1308/-TCT: ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1162/-BTC về việc ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính năm 2023
7785/QĐ-TLĐ 25/08/2023 25/08/2023 Quyết định Quyết định 7785/-TLĐ: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 6696/-TLĐ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên , NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do DN bị cắt, giảm đơn hàng
933/QĐ-TTg 06/08/2023 06/08/2023 Quyết định Quyết định 933/-TTg: ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
889/QĐ-TTg 25/07/2023 25/07/2023 Quyết định Quyết định 889/-TTg: phê duyệtkế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản , kiểm soát dịch bệnh động vật bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030
841/QĐ-TTg 14/07/2023 Quyết định Quyết định 841/-TTg: ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
816/QĐ-TTg 07/07/2023 Quyết định Quyết định 816/-TTg: ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1125/QĐ-NHNN 16/06/2023 19/07/2023 Quyết định Quyết định 1125/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN
2466/QĐ-BNN-VP 20/06/2023 20/06/2023 Quyết định Quyết định 2466/-BNN-VP: công bố thủ tục hành chính lĩnh vực KH, CN môi trường, lâm nghiệp, nông nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, quản đê điều phòng, chống thiên tai, QLCL nông lâm sản thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ NN&PTNT
1123/QĐ-NHNN 16/06/2023 19/06/2023 Quyết định Quyết định 1123/-NHNN: lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên NH cho vay đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán trừ của NHNN Việt Nam đối với TCTD, CN ngân hàng nước ngoài
948/QĐ-BHXH 05/06/2023 01/04/2023 Quyết định Quyết định 948/-BHXH: sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định số 595/-BHXH quyết định số 490/-BHXH
643/QĐ-TTg 05/06/2023 05/06/2023 Quyết định Quyết định 643/-TTg: Phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản nhà nước về thủy sản
1786/QĐ-BNN-TCCB 08/05/2023 19/05/2023 Quyết định Quyết định 1786/-BNN-TCCB: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Cục Thuỷ sản
1789/QĐ-BNN-TCCB 08/05/2023 19/05/2023 Quyết định Quyết định 1789/-BNN-TCCB: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư
490/QĐ-BHXH 28/03/2023 Quyết định Quyết định 490/-BHXH: sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, bệnh nghề nghiệp; quản sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định số 595/-BHXH sửa đổi, bổ sung điều 1 của quyết định số 505/-BHXH
345/QĐ-TTg 05/04/2023 05/04/2023 Quyết định Quyết định 345/-TTg: phê duyệt đề ánnâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030
300/QĐ-TTg 28/03/2023 28/03/2023 Quyết định Quyết định 300/-TTg: phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm bền vững Việt Nam đến năm 203
576/QĐ-NHNN 31/03/2023 03/04/2023 Quyết định Quyết định 576/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại thông số 39/2016/TT-NHNN
174/QĐ-TTg 06/03/2023 06/03/2023 Quyết định Quyết định 174/-TTg: phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông cửu long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
101/QĐ-TCHQ 05/03/2023 05/03/2023 Quyết định Quyết định 101/-TCHQ: phê duyệt đề ánthí điểm nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán