Công văn 2050/TDC-QLCL: trả lời kiến nghị của DN liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư 12/2017/TT-BKHCN

2050/TDC-QLCL
20/07/2018
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 20/7/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo ủy quyền của Bộ KHCN đã có công văn số 2050/TDC-QLCL trả lời kiến nghị của DN liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư 12/2017/TT-BKHCN.

Theo đó, quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung điểm a, điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN không tước bỏ quyền khiếu nại của người bán hàng.

Khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN có quy định: “… Mỗi mẫu được chia làm hai đơn vị mẫu, một đơn vị mẫu để mang đi thử nghiệm, một đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra…”. Với quy định này và các quy định nêu tại khoản 5 Điều 15 và khoản 1 Điều 64 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoán, thì “đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra” sẽ được sử dụng để giải quyết khiếu nại của người bán hàng (nếu có) đối với kết luận của đoàn kiểm tra về kết quả thử nghiệm mẫu hoặc khiếu nại của người bán hàng (nếu có) về quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền với lý do kết quả thử nghiệm mẫu không chính xác.

Thư kiến nghị của 7 Hiệp hội gửi Thủ tướng Chính phủ


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
453/QLCL-CL1 14/04/2021 Công văn Công văn 453/QLCL-CL1: mẫu chứng thư cho các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào EU
1723/TCHQ-TXNK 12/04/2021 Công văn Công văn 1723/TCHQ-TXNK: phân loại mặt hàng surimi (chả cá) đông lạnh
34/CV-VASEP 24/03/2021 Công văn Công văn 34/CV-VASEP: đề xuất sửa, thay đổi một số vị trí công việc trong nhà máy chế biến thuỷ sản thuộc danh mục NNĐHNH thay vì toàn bộ công việc “chế biến thuỷ, hải sản” trong chuỗi SX tại nhà máy là NNĐHNH
33/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 33/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản
32/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
31/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ NNPTNT đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính - xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
30/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 30/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính v/v xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
29/CV-VASEP 19/03/2021 Công văn Công văn 29/CV-VASEP: Kiến nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong QCVN nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý

TS. Hồ Quốc Lực

Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Sao Ta.