Công văn 1961/QLCL-CL1: xuất khẩu thuỷ sản vào Vương quốc Anh

1961/QLCL-CL1
30/12/2020
Cơ quan Cục, Vụ khác
Ngày 30/12/2020, Cục Quản lý Chất Lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản (NAFIQAD) đã có Công văn 1961/QLCL-CL1 về việc xuất khẩu thủy sản vào Vương Quốc Anh.

Trong công văn, NAFIQAD cho biết nhận được văn bản ngày 18/12/2020 của Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn (Defra) về việc cập nhật thỏa thuận thương mại đối với động vật và sản phẩm động vật. Theo thông báo nêu trên, trình tự, thủ tục chứng nhận thủy sản và sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm tại Việt Nam để xuất khẩu vào Vương quốc Anh không thay đổi so với hiện nay cho đến ngày 31/3/2021, tuy nhiên, Defra cập nhật một số thay đổi liên quan kiểm soát nhập khẩu động vật sống và sản phẩm động vật về: Ghi nhãn thực phẩm; Mẫu chứng thư; Thông báo trước khi lô hàng tới cửa khẩu; Việc công nhận sản phẩm hàng hóa nước thứ 3; Các đầu mối liên hệ tại Anh.

Vì vậy, NAFIQAD đề nghị các DN chế biến thuỷ sản XK vào Anh Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu UK để có thêm yêu cầu kỹ thuật chi tiết về điều kiện đảm bảo ATTP đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào thị trường này để tổ chức thực hiện trong quá trình sản xuất, chế biến xuất khẩu vào thị trường này, đặc biệt việc thực hiện thông báo trước khi lô hàng đến cảng nhập khẩu theo hệ thống nhập khẩu sản phẩm, động vật, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (IPAFFS) thay thế cho hệ thống TRACENT hiện nay.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
15/CV-VASEP 01/03/2021 Công văn Công văn 15/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định Chính phủ
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp