Mời tham dự khóa đào tạo: Cập nhật tiêu chuẩn Global G.A.P trong trại nuôi - nhà máy chế biến (phiên bản 6) và cho nhà máy thức ăn thủy sản (phiên bản 3.1).

Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. ban hành phiên mới về nuôi trồng thuỷ sản và thức ăn, có hiệu lực từ tháng 1/2024 với nhiều nội dung được cập nhật liên quan đến trại nuôi, nhà máy chế biến và đơn vị sản xuất thức ăn. Chương trình do các chuyên gia từ Global G.A.P Việt Nam và Quốc tế trực tiếp cập nhật, hướng dẫn và chia sẻ thông tin.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục