Giá và sản lượng surimi cá minh thái Alaska

Tháng 6/2019, Mỹ XK 1.901 tấn surimi cá minh thái Alaska, trị giá 4.805.000 USD, giảm 70% về khối lượng và 74% về giá trị so với tháng 5/2019 trong khi tăng 49% về khối lượng và 76% về giá trị so với tháng 6/2018.

Sản lượng

Sản lượng khai thác và sản lượng surimi cá minh thái Alaska, 2019-2018 (tấn)

Vụ

2019

2018

Sản lượng khai thác

Sản lượng surimi

% surimi

Sản lượng khai thác

Sản lượng surimi

% surimi

A (cuối cùng)

661.977

90.708

14%

659.444

91.332

14%

B (tính đến 27/7)

299.027

37.481

13%

365.627

49.336

13%

Tổng

961.004

128.189

13%

1.025.071

140.668

14%

Giá

Giá trung bình surimi cá minh thái Alaska (Gadus chalcogrammus) (HS 0304991130) đạt 2,53 USD/kg trong tháng 6/2019. Giá giảm 14% so với tháng 5/2019 và tăng 18% so với tháng 6/2018. Nửa đầu năm nay, giá trung bình đạt 2,77 USD/kg, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018.

Giá FOB XK surimi cá minh thái Alaska (USD/tấn)

Thị trường

T6/2019

T5/2019

T6/2018

T6/2019 vs T5/2019

T6/2019 vs T6/2018

Trung Quốc

-

3.248

2.100

-

-

Pháp

-

2.700

-

-

-

Đức

-

2.718

-

-

-

Nhật Bản

2.117

2.877

2.143

-26%

-1%

Hàn Quốc

2.000

3.199

2.159

-37%

-7%

Thị trường

Tháng 6/2019, Mỹ XK 1.901 tấn surimi cá minh thái Alaska, trị giá 4.805.000 USD, giảm 70% về khối lượng và 74% về giá trị so với tháng 5/2019 trong khi tăng 49% về khối lượng và 76% về giá trị so với tháng 6/2018.

Nửa đầu năm nay, XK mặt hàng này của Mỹ đạt 81.418 tấn, trị giá 225.807.000 USD, giảm 2% về khối lượng và tăng 7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Nửa đầu năm nay, Nhật là thị trường NK lớn nhất với 32.250 tấn, trị giá 87.412.000 USD, tiếp đó Hàn Quốc với 30.560 tấn.

(Tin tổng hợp)

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục