Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản ASC chuẩn bị công bố tiêu chuẩn trang trại toàn cầu thống nhất

(vasep.com.vn) Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) đang chuẩn bị đưa ra một tiêu chuẩn trang trại mới nhằm áp dụng phổ biến cho các loài, thay thế các tiêu chuẩn dành riêng cho loài hiện tại.

ASC tiết lộ rằng tiêu chuẩn trang trại sắp tới sẽ hợp nhất các lĩnh vực tác động khác nhau thành một tiêu chuẩn duy nhất, đồng thời vẫn tích hợp các yêu cầu cần thiết cho từng loài cụ thể khi cần thiết. ASC nỗ lực đưa tiêu chuẩn mới này vào hoạt động vào năm 2025.

ASC cho biết việc chuyển đổi từ nhiều tiêu chuẩn dành riêng cho loài sang một tiêu chuẩn trang trại đơn lẻ cho toàn ngành sẽ đẩy nhanh việc kết hợp các lĩnh vực bổ sung dưới phạm vi chứng nhận của nó, chẳng hạn như các hệ thống sản xuất khác nhau hoặc các loài mới nổi. Ngoài ra, nó sẽ tạo điều kiện cập nhật kịp thời hơn cho các số liệu cụ thể.

“Sự phát triển này có nghĩa là bất cứ nơi nào trên thế giới có trang trại được chứng nhận ASC và bất kể loại hình sản xuất nào, các yêu cầu mà trang trại cần đáp ứng để đạt được và duy trì chứng nhận ASC đều phù hợp và nhất quán”.

Mặc dù ASC khẳng định rằng các tiêu chuẩn hiện tại bao gồm các yêu cầu mạnh mẽ về môi trường và xã hội, nhưng ASC thừa nhận những khác biệt do sự phát triển của chúng ở những thời điểm khác nhau. Tiêu chuẩn trang trại ASC mới được kỳ vọng sẽ nâng cao tính nhất quán của chương trình bằng cách giải quyết những thay đổi này.

Tiêu chuẩn trang trại ASC được củng cố bởi 4 nguyên tắc cốt lõi: quản lý trang trại hiệu quả, trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm xã hội và phúc lợi. Những nguyên tắc này nhằm đảm bảo tuân thủ các hoạt động kinh doanh hợp pháp và minh bạch, giảm thiểu tác động bất lợi đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái, giải quyết các vấn đề trách nhiệm xã hội bao gồm nhân quyền và thực hành lao động, đồng thời ưu tiên phúc lợi của cá thông qua các biện pháp xử lý và sức khỏe nâng cao.

Cuộc tham vấn cuối cùng của các bên liên quan về nội dung của tiêu chuẩn trang trại ASC mới dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng 4/2024. Người phát ngôn cho biết thêm, ASC dự kiến ​​​​sẽ hoàn thiện tiêu chuẩn trang trại vào năm 2024 và tiến hành vận hành vào năm 2025, bao gồm cả giai đoạn chuyển tiếp để hỗ trợ các trang trại chuyển từ tiêu chuẩn dành riêng cho loài của ASC sang tiêu chuẩn trang trại mới.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục