Pháp lệnh số 10/2014/UBTVQH13: Cảnh sát môi trường 2014

10/2014/UBTVQH13
23/12/2014
05/06/2015
Quốc hội
Ngày 23/12/2014, Ủy ban Thường Vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Theo đó, nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi sau:

- Chống lại hoặc cản trở Cảnh sát môi trường thi hành công vụ;

- Giả danh Cảnh sát môi trường;

- Mua chuộc, hối lộ hoặc có hành vi xúi giục, lôi kéo, ép buộc Cảnh sát môi trường thực hiện hành vi trái pháp luật.

- Trả thù, đe dọa trả thù, cản trở người làm chứng, người tố giác, người tố cáo hoặc người thân thích của họ trong việc tố giác, tố cáo, khai báo và xử lý tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ 05/06/2015.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE