Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG: ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”

2194/QĐ-BCĐQG
27/05/2020
27/05/2020
Các cơ quan khác
Ngày 27/5/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ra Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động".

Cụ thế, tại nơi làm việc, người lao động chủ động thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc; không tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa; không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 hoặc đã được điều trị khỏi COVID-19.

Bên cạnh đó, khi phát hiện người lao động có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, khó thở, cần thực hiện các bước sau: Thông báo cho cán bộ quản lý cơ sở lao động và cán bộ y tế tại cơ sở lao động; Đeo khẩu trang theo hướng dẫn; Hạn chế tiếp xúc với người xung quanh; Đưa đến khu vực cách ly đã được bố trí; Gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế;…

Ngoài ra, hướng dẫn xếp loại nhóm nguy cơ lây nhiễm sau khi thực hiện đánh giá gồm: Tổng số điểm chấm đạt dưới hoặc bằng 15%: rất ít nguy cơ; Tổng số điểm chấm đạt từ 16-30%: Nguy cơ lây nhiễm thấp; Tổng số điểm chấm đạt từ 31-50%: nguy cơ lấy nhiễm trung bình; Tổng số điểm chấm đạt từ 51-80%: nguy cơ lây nhiễm cao; Tổng số điểm chấm đạt từ 81-100%: nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2020.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1956/QĐ-TTg 19/11/2021 Quyết định Quyết định 1956/QĐ-TTg: về việc ký Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ANTP và KDTV (SPS)
1968/QĐ-TTg 22/11/2021 22/11/2021 Quyết định Quyết định 1968/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030"
7268/BCT-ĐB 16/11/2021 Quyết định Công văn 7268/BCT-ĐB: thông báo thời điểm có hiệu lực của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)
3475/QĐ-BNN-TCTS 30/08/2018 Quyết định Quyết định 3475/QĐ-BNN-TCTS: phê duyệt đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030
4354/QĐ-BNN-TCTS 02/11/2020 02/11/2020 Quyết định Quyết định 4354/QĐ-BNN-TCTS: phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanh
3550/QĐ-BNN-TCTS 12/08/2021 Quyết định Quyết định số 3550/QĐ-BNN-TCTS: phê duyệt Đề án phát triển Nuôi trồng thuỷ sản bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 06/11/2021 Quyết định Quyết định 33/2021/QĐ-TTg: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 06/11/2021 Quyết định Quyết định 33/2021/QĐ-TTg: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19