Chỉ thị 7180/CT-TCHQ: chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc

7180/CT-TCHQ
19/11/2019
Tổng cục Hải quan
Ngày 19/11/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị 7180/CT-TCHQ về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, quán triệt, thực nghiêm các quy định của pháp luật và các quan điểm: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp giải trình trước khi ra kết luận, ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính; Thuyết phục doanh nghiệp chấp hành các quyết định xử lý của cơ quan hải quan, hạn chế tối đa khiếu nại, khiếu kiện; Thu thập, sàng lọc thông tin trước khi tiến hành kiểm tra; Tăng cường kiểm tra, giám sát công chức…

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng đề án nâng cấp hệ thống thống tin dữ liệu STQ_01, hoàn thiện cơ sở dữ liệu; Tổ chức nghiên cứu, triển khai và hệ thống hóa các quy định pháp luật liên quan để nhận diện và xây dựng danh mục dữ liệu rủi ro, thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, hoạt động của doanh nghiệp…


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
49/CT-BNN-TCTS 06/01/2021 06/01/2021 Chỉ thị Chỉ thị 49/CT-BNN-TCTS: tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
36/CT-TTg 11/09/2020 Chỉ thị Chỉ thị 36/CT-TTg: chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long
25/CT-TTg 04/06/2020 Chỉ thị Chỉ thị 25/CT-TTg: một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
02/CT-NHNN 31/03/2020 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 02/CT-NHNN: các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
16/CT-CP 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 16/CT-CP: thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
06/CT-BCT 11/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 06/CT-BCT: tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19
11/CT-TTg 04/03/2020 04/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 11/CT-TTg: các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
05/CT-BCT 26/02/2020 26/02/2020 Chỉ thị Chỉ thị 05/CT-BCT: triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19