Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Tây Ban Nha tháng 1-9/2020

(Nguồn: ITC, GT: 1000 USD)

THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU MỰC, BẠCH TUỘC CỦA TÂY BAN NHA THÁNG 1-9/2020

Nguồn cung

T1-9/2020

T1-9/2019

↑↓%

Bồ Đào Nha

5.758

9.155

-37,11

Peru

3.787

4.797

-21,05

Pháp

2.616

4.241

-38,32

Hà Lan

1.690

2.441

-30,77

Italia

1.012

2.724

-62,85

Maroc

319

157

103,18

Trung Quốc

338

1.642

-79,42

Indonesia

391

643

-39,19

Vương quốc Anh

249

196

27,04

Thái Lan

322

243

32,51

Senegal

68

71

-4,23

Bỉ

25

161

-84,47

Đức

79

227

-65,20

Croatia

26

0

-

Mauritania

19

8

137,50

Ireland

11

9

22,22

Namibia

1

0

-

Ba Lan

0

4

-100,00

Ấn Độ

0

163

-100,00

Tổng thế giới

16.765

27.711

-39,50

SẢN PHẨM MỰC, BẠCH TUỘC NHẬP KHẨU CỦA TÂY BAN NHA THÁNG 1-9/2020

HS

Sản phẩm

T1-9/2020

T1-9/2019

↑↓%

160554

Mực chế biến (trừ xông CO)

4.642

6.616

-29,84

030749

Mực tươi tươi sống

4.778

7.831

-38,99

160555

Bạch tuộc chế biến (trừ xông CO)

605

746

-18,90

030751

Bạch tuộc tươi sống/ướp lạnh

5.956

9.029

-34,03

030759

Bạch tuộc hun khói/đông lạnh/ sấy khô/ngâm nước muối

784

3.489

-77,53

Tổng nhập khẩu

16.765

27.711

-39,50