Chương trình giám sát thủy sản nhập khẩu vào Mỹ: Mã biểu thuế quan hài hòa và các loài yêu cầu bộ hồ sơ đầy đủ

Chương trình Giám sát NK Thủy sản (SIMP) đưa ra các yêu cầu về cấp phép, khai báo dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đối với việc NK một số sản phẩm cá và hải sản ưu tiên được xác định là có nhiều khả năng bị đánh bắt IUU và/hoặc gian lận hải sản.

Mã biểu thuế quan hài hòa trong Chương trình SIM của NMFS được nêu trong Chương trình SIM ngày 10/7/2017

Các loài yêu cầu bộ đầy đủ các lưu trữ hồ sơ Chương trình SIM

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục