SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
933/QĐ-TTg 06/08/2023 06/08/2023 Quyết định Quyết định 933/-TTg: ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
692/TTg-PL 31/07/2023 Công văn Công văn 692/TTg-PL: ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội
889/QĐ-TTg 25/07/2023 25/07/2023 Quyết định Quyết định 889/-TTg: phê duyệtkế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản , kiểm soát dịch bệnh động vật bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030
841/QĐ-TTg 14/07/2023 Quyết định Quyết định 841/-TTg: ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
644/CĐ-TTg 13/07/2023 Công điện Công điện 644/-TTg: chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp
816/QĐ-TTg 07/07/2023 Quyết định Quyết định 816/-TTg: ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
643/QĐ-TTg 05/06/2023 05/06/2023 Quyết định Quyết định 643/-TTg: Phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản nhà nước về thủy sản
280/CĐ-TTg 19/04/2023 Công điện Công điện 280/-TTg: chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử công việc của các bộ, quan, địa phương
265/CĐ-TTg 17/04/2023 Công điện Công điện 265/-TTg: tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác hải sản IUU
238/CĐ-TTg 10/04/2023 Công điện Công điện 238/-TTg: thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu xây dựng xuất nhập khẩu
238/CĐ-TTg 10/04/2023 Công điện Công điện 238/-TTg: thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu xây dựng xuất nhập khẩu
220/CĐ-TTg 05/04/2023 Công điện Công điện 220/-TTg: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy
345/QĐ-TTg 05/04/2023 05/04/2023 Quyết định Quyết định 345/-TTg: phê duyệt đề ánnâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030
300/QĐ-TTg 28/03/2023 28/03/2023 Quyết định Quyết định 300/-TTg: phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm bền vững Việt Nam đến năm 203
174/QĐ-TTg 06/03/2023 06/03/2023 Quyết định Quyết định 174/-TTg: phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông cửu long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
81/QĐ-TTg 13/02/2023 13/02/2023 Quyết định Quyết định 81/-TTg: Ban hànhKế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4
02/2023/QĐ-TTg 03/02/2023 03/02/2023 Quyết định Quyết định 02/2023/-TTg: khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
01/2023/QĐ-TTg 31/01/2023 31/01/2023 Quyết định Quyết định 01/2023/-TTg: giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19
02/2023/QĐ-TTg 03/02/2023 03/02/2023 Quyết định Quyết định 02/2023/-TTg: khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
1415/QĐ-TTg 14/11/2022 14/11/2022 Quyết định Quyết định 1415/-TTg: Phê duyệt Đề ánThúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030