SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
76/QĐ-TTg 18/01/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định số 76/-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
1399/QĐ-TTg 17/11/2023 17/11/2023 Quyết định Quyết định 1399/-TTg: Phê duyệt quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1369/QĐ-TTg 15/11/2023 15/12/2023 Quyết định Quyết định 1369/-TTg: phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1058/CĐ-TTg 04/11/2023 04/11/2023 Công điện Công điện 1058/-TTg: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định, gỡ cảnh báothẻ vàngcủa EC
27/CT-TTg 27/10/2023 Chỉ thị Chỉ thị 27/CT-TTg: tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp
26/CT-TTg 20/10/2023 Chỉ thị Chỉ thị 26/CT-TTg: chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
965/CĐ-TTg 13/10/2023 Công điện Công điện 965/-TTg: tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản , sử dụng đất, giao đất, định giá đất
990/CĐ-TTg 21/10/2023 Công điện Công điện 990/-TTg: tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023
25/2023/QĐ-TTg 03/10/2023 Quyết định Quyết định 25/2023/-TTg: giảm tiền thuê đất của năm 2023
968/CĐ-TTg 16/10/2023 Công điện Công điện 968/-TTg: tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quan hành chính nhà nước các cấp
412/TB-VPCP 12/10/2023 Thông báo Thông báo 412/TB-VPCP: kết luận của TTCP Phạm Minh Chính tại Hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản IUU, chuẩn bị đón làm việc với Đoàn thanh tra của EC
916/CĐ-TT 04/10/2023 Công điện Công điện 916/-TTg: tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU chuẩn bị đón làm việc với đoàn thanh tra của ủy ban châu Âu lần thứ 4
916/CĐ-TT 04/10/2023 Công điện Công điện 916/-TTg: tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU chuẩn bị đón làm việc với đoàn thanh tra của ủy ban châu Âu lần thứ 4
933/QĐ-TTg 06/08/2023 06/08/2023 Quyết định Quyết định 933/-TTg: ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
692/TTg-PL 31/07/2023 Công văn Công văn 692/TTg-PL: ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội
889/QĐ-TTg 25/07/2023 25/07/2023 Quyết định Quyết định 889/-TTg: phê duyệtkế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản , kiểm soát dịch bệnh động vật bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030
841/QĐ-TTg 14/07/2023 Quyết định Quyết định 841/-TTg: ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
644/CĐ-TTg 13/07/2023 Công điện Công điện 644/-TTg: chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp
816/QĐ-TTg 07/07/2023 Quyết định Quyết định 816/-TTg: ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
643/QĐ-TTg 05/06/2023 05/06/2023 Quyết định Quyết định 643/-TTg: Phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản nhà nước về thủy sản