SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
582/QĐ-TTg 03/07/2024 Quyết định Quyết định 582/-TTg: phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng , khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
51/CĐ-TTg 21/05/2024 Công điện Công điện 51/-TTg: chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động
16/CT-TTg 20/05/2024 Chỉ thị Chỉ thị 16/CT-TTg: tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp
49/CĐ-TTg 15/05/2024 Công điện Công điện 49/-TTg: tập trung phát hiện, điều tra xác minh thông tin để xử vi phạm quy định về hệ thống giám sát hành trình tàu (VMS)
14/CT-TTg 02/05/2024 Chỉ thị Chỉ thị 14/CT-TTg: triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng ổn định kinh tế
11/CT-TTg 01/04/2024 Chỉ thị Chỉ thị 11/CT-TTg: yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
11/CT-TTg 01/04/2024 03/04/2024 Chỉ thị Chỉ thị số 11/CT-TTg: yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
12/CĐ-TTg 31/01/2024 Công điện Công điện 12/-TTg: tăng cường ngăn chặn, xử nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi thủy sản qua biên giới vào Việt Nam
18/CĐ-TTg 05/03/2024 11/03/2024 Công điện Công điện 18/-TTg: điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024.
135/QĐ-TTg 31/01/2024 Quyết định Quyết định 135/-TTg: Kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng trang người lao động trong doanh nghiệp
76/QĐ-TTg 18/01/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định số 76/-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
1399/QĐ-TTg 17/11/2023 17/11/2023 Quyết định Quyết định 1399/-TTg: Phê duyệt quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1369/QĐ-TTg 15/11/2023 15/12/2023 Quyết định Quyết định 1369/-TTg: phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1058/CĐ-TTg 04/11/2023 04/11/2023 Công điện Công điện 1058/-TTg: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định, gỡ cảnh báothẻ vàngcủa EC
27/CT-TTg 27/10/2023 Chỉ thị Chỉ thị 27/CT-TTg: tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp
26/CT-TTg 20/10/2023 Chỉ thị Chỉ thị 26/CT-TTg: chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
965/CĐ-TTg 13/10/2023 Công điện Công điện 965/-TTg: tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản , sử dụng đất, giao đất, định giá đất
990/CĐ-TTg 21/10/2023 Công điện Công điện 990/-TTg: tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023
25/2023/QĐ-TTg 03/10/2023 Quyết định Quyết định 25/2023/-TTg: giảm tiền thuê đất của năm 2023
968/CĐ-TTg 16/10/2023 Công điện Công điện 968/-TTg: tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quan hành chính nhà nước các cấp