Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ: công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

1360/HD-TLĐ
28/08/2019
10/09/2019
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ngày 28/8/2019, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ về việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Theo đó, để bảo đảm quyền dân chủ cũng như những quyền lợi khác của người lao động, để thực hiện vai trò, trách nhiệm của công đoàn đặc biệt là công đoàn cơ sở, tổ chức công đoàn đề xuất thêm quyền lợi cho người lao động.

Trong đó, có thể kể đến những đề xuất nổi bật như:

- Người lao động cần được biết tình hình sản xuất kinh doanh của phòng, ban, phân xưởng (nếu cần thiết); Nội quy, quy chế liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động như: Chính sách tiền lương; Tình hình đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; Hỗ trợ nuôi con nhỏ, nhà ở…

- Người lao động được tham gia quy trình xử lý, giải quyết tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động…

- Bổ sung quyền được quyết định của người lao động phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp: Mức đóng các loại quỹ xã hội, từ thiện, tham quan, du lịch...

- Người lao động được tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động, trợ cấp thôi việc, mất việc làm…

- Đề xuất thêm các nội dung về dân chủ thông qua hộp thư góp ý, diễn đàn, bản tin, trao đổi trực tiếp… vào quy chế.

Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 10/9/2019.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
2339/QCPH-TLĐ-BHXH: 31/07/2023 Khác Quy chế phối hợp 2339/QCPH-TLĐ-BHXH: giữa tổng LĐLĐ việt nam và BHXH việt nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2023 - 2028
257/TB-BCT 10/10/2022 15/10/2022 Khác Thông báo 257/TB-BCT: in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường
Thư kiến nghị của các hiệp hội 06/09/2021 Văn bản của 11 Hiệp hội ngành hàng gửi Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái: Đề xuất cuộc họp với các Hiệp hội ngành hàng và kiến nghị các chính sách hỗ trợ của BHXH Việt Nam cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
979/PC-VPCP 02/06/2021 Khác Công văn 979/PC-VPCP: phiếu chuyển (kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp tiêm vắc xin phòng Covid-19)
Phiếu khảo sát 24/04/2020 Khác Khảo sát ý kiến DN về tác động của các chính sách hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Phiếu khảo sát 19/03/2020 Khác Phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp thủy sản về ảnh hưởng của dịch Covid-19
724/CĐ-TTg 17/06/2019 Khác Công điện 724/CĐ-TTg: tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
72/19 09/05/2019 Khác Công hàm 72/19: thông báo liên quan đến giấy C/C đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu từ Việt Nam sang Anh