Khảo sát ý kiến DN về tác động của các chính sách hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Phiếu khảo sát
24/04/2020
VASEP
Ngày 24/4/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) gửi Phiếu khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp thủy sản về đánh giá tác động của các cơ chế-chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với đời sống, kinh tế và xã hội, trong tháng 3-4/2020, Chính phủ và các Bộ Ngành đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo phản ánh sơ bộ, nhiều chính sách vẫn chưa hiệu quả, chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn hoặc chưa đến được với cộng đồng doanh nghiệp.

Nhằm đánh giá tiếp tác động của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, từ đó có cơ sở báo cáo và đề xuất Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi những giải pháp chưa hiệu quả, chưa phù hợp, thúc đẩy việc ban hành hoặc triển khai các giải pháp hữu ích “tiếp sức” cho các DN thủy sản nói riêng, các ngành sản xuất kinh doanh nói chung, Văn phòng VASEP triển khai lấy ý kiến doanh nghiệp (lần 2). Đề nghị quý Doanh nghiệp dành chút thời gian cho ý kiến về các nội dung trong Phiếu khảo sát (file đính kèm) và gửi lại cho Văn phòng Hiệp theo email: huongdo@vasep.com.vn trước ngày 04/5/2020 để Hiệp hội kịp tổng hợp.

Danh mục các văn bản liên quan của Chính phủ và các Bộ ngành về hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Đỗ Hương


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
2339/QCPH-TLĐ-BHXH: 31/07/2023 Khác Quy chế phối hợp 2339/QCPH-TLĐ-BHXH: giữa tổng LĐLĐ việt nam và BHXH việt nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2023 - 2028
257/TB-BCT 10/10/2022 15/10/2022 Khác Thông báo 257/TB-BCT: in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường
Thư kiến nghị của các hiệp hội 06/09/2021 Văn bản của 11 Hiệp hội ngành hàng gửi Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái: Đề xuất cuộc họp với các Hiệp hội ngành hàng và kiến nghị các chính sách hỗ trợ của BHXH Việt Nam cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
979/PC-VPCP 02/06/2021 Khác Công văn 979/PC-VPCP: phiếu chuyển (kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp tiêm vắc xin phòng Covid-19)
Phiếu khảo sát 19/03/2020 Khác Phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp thủy sản về ảnh hưởng của dịch Covid-19
1360/HD-TLĐ 28/08/2019 10/09/2019 Khác Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ: công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
724/CĐ-TTg 17/06/2019 Khác Công điện 724/CĐ-TTg: tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
72/19 09/05/2019 Khác Công hàm 72/19: thông báo liên quan đến giấy C/C đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu từ Việt Nam sang Anh