Quy chế phối hợp 2339/QCPH-TLĐ-BHXH: giữa tổng LĐLĐ việt nam và BHXH việt nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2023 - 2028

2339/QCPH-TLĐ-BHXH:
31/07/2023
Bộ Lao động và Thương binh Xã hội
Ngày 31/7/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế phối hợp 2339/QCPH-TLĐ-BHXH trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giai đoạn 2023-2028.

Về phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT như sau:

- BHXH Việt Nam và Tổng Liên đoàn có trách nhiệm phối hợp trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT và các chính sách an sinh xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

Bên chủ trì đoàn kiểm tra, giám sát là cơ quan ký ban hành văn bản và gửi cho bên tham gia để theo dõi, tổng hợp và xử lý (trừ những vấn đề không được công bố theo quy định của pháp luật về thanh tra).


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
257/TB-BCT 10/10/2022 15/10/2022 Khác Thông báo 257/TB-BCT: in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường
Thư kiến nghị của các hiệp hội 06/09/2021 Văn bản của 11 Hiệp hội ngành hàng gửi Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái: Đề xuất cuộc họp với các Hiệp hội ngành hàng và kiến nghị các chính sách hỗ trợ của BHXH Việt Nam cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
979/PC-VPCP 02/06/2021 Khác Công văn 979/PC-VPCP: phiếu chuyển (kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp tiêm vắc xin phòng Covid-19)
Phiếu khảo sát 24/04/2020 Khác Khảo sát ý kiến DN về tác động của các chính sách hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Phiếu khảo sát 19/03/2020 Khác Phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp thủy sản về ảnh hưởng của dịch Covid-19
1360/HD-TLĐ 28/08/2019 10/09/2019 Khác Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ: công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
724/CĐ-TTg 17/06/2019 Khác Công điện 724/CĐ-TTg: tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
72/19 09/05/2019 Khác Công hàm 72/19: thông báo liên quan đến giấy C/C đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu từ Việt Nam sang Anh