SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
2339/QCPH-TLĐ-BHXH: 31/07/2023 Khác Quy chế phối hợp 2339/QCPH-TLĐ-BHXH: giữa tổng LĐLĐ việt nam BHXH việt nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2023 - 2028
2344/BHXH-TST 31/07/2023 Công văn Công văn 2344/BHXH-TST: trả lời kiến nghị của VASEP về vướng mắc trong quy định về khai báo đóng BHXH tại Quyết định 490/-BHXH.
948/QĐ-BHXH 05/06/2023 01/04/2023 Quyết định Quyết định 948/-BHXH: sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định số 595/-BHXH quyết định số 490/-BHXH
490/QĐ-BHXH 28/03/2023 Quyết định Quyết định 490/-BHXH: sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, bệnh nghề nghiệp; quản sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định số 595/-BHXH sửa đổi, bổ sung điều 1 của quyết định số 505/-BHXH
01/2023/TT-BLĐTBXH 03/01/2023 20/02/2023 Thông tư Thông 01/2023/TT-BLĐTBXH: quy định mức điều chỉnh tiền lương thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm hội
25/2022/TT-BLĐTBXH 30/11/2022 01/04/2023 Thông tư Thông 25/2022/TT-BLĐTBXH: quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ nhân trong lao động
3511/BHXH-TST 18/11/2022 Công văn Công văn 3511/BHXH-TST: tăng cường giải pháp thực hiện giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp những tháng cuối năm 2022 do BHXH Việt Nam ban hành
1244/LĐTBXH-VL 21/05/2022 Công văn Công văn 1244/LĐTBXH-VL: thực hiện Quyết định 08/2022/-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1312/LĐTBXH-ATLĐ 26/04/2022 Công văn Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ: hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15
2558/LĐTBXH-VP 05/08/2021 Công văn Công văn 2558/LĐTBXH-VP: phối hợp triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ
526/QĐ-LĐTBXH 06/05/2021 06/05/2021 Quyết định Quyết định 526/-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm
338/QĐ-LĐTBXH 17/03/2021 17/03/2021 Quyết định Quyết định 338/-LĐTBXH: công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - tiền lương
09/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 15/03/2021 Thông tư Thông 09/2020/TT-BLĐTBXH: quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên
11/2020/TT-BLĐTBXH 11/11/2020 01/03/2021 Thông tư Thông 11/2020/TT-BLĐTBXH: Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
4288/LĐTBXH-TTr 30/10/2020 Công văn Công văn 4288/LĐTBXH-TTr: hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021
06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 05/10/2020 Thông tư Thông 06/2020/TT-BLĐTBXH: Danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
1511/LĐTBXH-BHXH 04/05/2020 Công văn Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH: hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất
797/LĐTBXH-BHXH 09/03/2020 Công văn Công văn 797/LĐTBXH-BHXH: hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19
064/LĐTBXH-QHLĐTL 25/03/2020 Công văn Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL: hướng dẫn trả lương ngừng việc giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
860/BHXH-BT 17/03/2020 Công văn Công văn 860/BHXH-BT: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19