SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
2339/QCPH-TLĐ-BHXH: 31/07/2023 Khác Quy chế phối hợp 2339/QCPH-TLĐ-BHXH: giữa tổng LĐLĐ việt nam BHXH việt nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2023 - 2028
257/TB-BCT 10/10/2022 15/10/2022 Khác Thông báo 257/TB-BCT: in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường
Thư kiến nghị của các hiệp hội 06/09/2021 Văn bản của 11 Hiệp hội ngành hàng gửi Phó Thủ tướng Chính Phủ Minh Khái: Đề xuất cuộc họp với các Hiệp hội ngành hàng kiến nghị các chính sách hỗ trợ của BHXH Việt Nam cho người lao động doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
979/PC-VPCP 02/06/2021 Khác Công văn 979/PC-VPCP: phiếu chuyển (kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp tiêm vắc xin phòng Covid-19)
Phiếu khảo sát 24/04/2020 Khác Khảo sát ý kiến DN về tác động của các chính sách hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Phiếu khảo sát 19/03/2020 Khác Phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp thủy sản về ảnh hưởng của dịch Covid-19
1360/HD-TLĐ 28/08/2019 10/09/2019 Khác Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ: công đoàn tham gia xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ sở tại nơi làm việc
724/CĐ-TTg 17/06/2019 Khác Công điện 724/-TTg: tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
72/19 09/05/2019 Khác Công hàm 72/19: thông báo liên quan đến giấy C/C đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu từ Việt Nam sang Anh
732/CĐ-TTg 28/05/2017 28/05/2017 Khác Công điện 732/-TTg năm 2017: ngăn chặn, giảm thiểu chấm dứt tàu ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài
273/KH-BCĐTƯVSATTP 13/03/2017 Khác Kế hoạch số 273/KH-BCĐTƯVSATTP: Triển khaiTháng hành động an toàn thực phẩmnăm 2017
603/PC-VPCP 01/08/2016 Khác Phiếu chuyển 603/PC-VPCP: về việc VASEP kiến nghị không tăng lương tối thiểu vùng 2017
15/VBHN-BNNPTNT 27/04/2015 Khác Văn bản Hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT: Nghị định về nhập khẩu tàu
04/VBHN-BNNPTNT 12/06/2014 27/04/2014 Khác Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT: Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
16/VBHN-BNNPTNT 05/05/2015 20/06/2015 Khác Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BNNPTNT: Thông quy định chi tiết một số điều nghị định số 08/2010/-CP ngày 05/02/2010 của chính phủ về quản thức ăn chăn nuôi
10/VBHN-BNNPTNT 27/04/2015 18/05/2015 Khác Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BNNPTNT: Thông hướng dẫn thực hiện nghị định của chính phủ số 59/2005/-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
USAID 17/09/2014 06/10/2014 Khác Góp ý dự thảo Chương trình Cải thiện Nghề khu vực ASEAN
QD 15/01/2010 22/04/2012 Khác Các quy định về IUU của thị trường EU