Trao đổi về các vướng mắc của Doanh nghiệp thủy sản trong dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp

Ngày 20/4/2023, tại Bộ Tài Nguyên Môi trường, VASEP đã có cuộc họp với Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường (KSONMT) trao đổi về những bất cập, vướng mắc trong dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp, trong đó có các quy định đối với nước thải nhà máy chế biến và trại nuôi thủy sản.

Đại diện Cục KSONMT tham gia cuộc họp có ông Hoàng Văn Thức, Cục trưởng, chủ trì cuộc họp và hai đại diện của Phòng Quản lý Chất thải Công nghiệp và Nguy hại đồng thời là thành viên trong Ban Soạn thảo của Dự thảo QCVN mới là Ông Nguyễn Phạm Hà, Phó phòng, và Ông Trần Thanh Liêm, chuyên viên. Về phía VASEP, có sự tham gia của Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký VASEP, đại diện cho Hiệp hội VASEP và 8 DN thành viên đại diện 3 miền Bắc-Trung-Nam và 3 nhóm ngành hàng chính (Tôm-cá Tra-Hải sản khai thác) gồm Minh Phú, Vĩnh Hoàn, Hải Nam, công ty Bình Định, Việt Trường, Hải Việt, Thông Thuận, Trung Sơn Hưng Yên.

Tại cuộc họp, đại diện VASEP và các DN đã trình bày chi tiết về những đặc thù của ngành thủy sản và các bất cập với pháp lý và thông lệ quốc tế liên quan đến hai vướng mắc chính của các DN chế biến và nuôi trồng thủy sản trong dự thảo QCVN mới thay thế cho cả QCVN 40:2011/BTNMT và QCVN 11-MT:2015/BTNMT để lãnh đạo Cục và Ban Soạn thảo xem xét:

  1. Vướng mắc về ngưỡng chỉ tiêu Phospho và Nitơ – Amoni trong nước thải CBTS
  2. Vướng mắc trong việc phải áp dụng QCVN về nước thải công nghiệp cho các trại nuôi thủy sản thâm canh

Hiệp hội và cộng đồng DN thủy sản cũng cam kết luôn ưu tiên cao nhất việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu, quy định của Luật Bảo vệ Môi trường - trong đó đặc biệt là vấn đề nước thải. Hiệp hội hoàn toàn không ủng hộ bất cứ hành vi hoặc DN thủy sản nào không chấp hành và vi phạm các chỉ tiêu về môi trường. Hiệp hội cũng thấu hiểu và hết sức chia sẻ với Chính phủ và Bộ TNMT trong mục tiêu “bảo vệ môi trường” và “không đánh đổi kinh tế lấy môi trường”.

Sau khi lắng nghe các báo cáo kiến nghị của VASEP và các đại diện DN, lãnh đạo Cục đã ghi nhận, lắng nghe và chia sẻ với các đặc thù và khó khăn của ngành chế biến và nuôi trồng thủy sản cũng như khả năng đáp ứng của công nghệ xử lý nước thải hiện tại, đồng thời yêu cầu Ban Soạn thảo xem xét kỹ các quy định trong Dự thảo QCVN mới để vừa đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước, vừa đảm bảo hỗ trợ các ngành hàng trong sản xuất và xuất khẩu.

Hiệp hội VASEP cám ơn vì đã được lãnh đạo Cục KSONMT và Ban Soạn thảo dành thời gian lắng nghe và chia sẻ với những khó khăn của DN trong việc đáp ứng các ngưỡng chỉ tiêu trong nước thải CBTS. Cuộc họp đã diễn ra với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và đã đạt được sự đồng thuận của 2 bên, có được tiếng nói chung về hài hòa giữa bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất.

VASEP và cộng đồng DN mong những bất cập, vướng mắc được cân nhắc và có sự điều chỉnh thấu đáo để giảm bớt khó khăn của DN trong bối cảnh hiện tại, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam với các nước đối thủ cạnh tranh để thúc đẩy sản xuất, XK.

Đại diện VASEP và các DN tham gia trao đổi tại cuộc họp:

Trao đổi về các vướng mắc của Doanh nghiệp thủy sản trong dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp

Trao đổi về các vướng mắc của Doanh nghiệp thủy sản trong dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp

Trao đổi về các vướng mắc của Doanh nghiệp thủy sản trong dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp

Trao đổi về các vướng mắc của Doanh nghiệp thủy sản trong dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp

Chia sẻ:


Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM