Mời tham dự khóa đào tạo K.6.22: Các biện pháp kiểm soát nhiễm chéo, nhiễm bẩn và vệ sinh bề mặt tiếp xúc thực phẩm trong nhà máy chế biến thủy sản

Khóa học nhằm cung cấp các kiến thức nhiễm chéo, nhiễm bẩn, các nguyên tắc và thủ tục kiểm soát nhiễm chéo, nhiễm bẩn, các sai lỗi thường gặp trong kiểm soát nhiễm chéo, nhiễm bẩn; Các loại bề mặt tiếp xúc cần làm sạch và vệ sinh trong nhà máy, sử dụng hóa chất làm sạch, các nguyên tắc và phương pháp làm sạch vệ sinh bề mặt tiếp xúc thực phẩm trong nhà máy CBTS.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục