Thành lập Hiệp hội cá tra Việt Nam

Sau gần 4 năm vận động và khoảng 10 năm chuẩn bị, ngày 02/3/2013 tại thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang, Hiệp hội cá tra Việt Nam đã chính thức được thành lập