[Video] Triển khai Dự án cải thiện nghề cá đối với nghề câu cá ngừ đại dương

Để được gắn nhãn sinh thái, vẫn còn nhiều nội dung mà nghề khai thác cá ngừ cần phải hoàn thiện theo hướng khai thác có trách nhiệm. Đây không chỉ là yêu cầu đối với riêng khai thác cá ngừ mà cũng là hướng đi chung của nghề cá Việt Nam.