Nhật Bản chuyển giao kỹ thuật câu cá ngừ cho ngư dân Bình Định

Bình Định trở thành địa phương đầu tiên ở Nam Trung Bộ chuyển giao kỹ thuật câu cá ngừ hiện đại của Nhật Bản cho ngư dân. Đây là một nỗ lực quan trọng vì trong câu cá ngừ kỹ thuật câu là yếu tố quyết định chất lượng cá. Và với kỹ thuật mới, cá ngừ Việt Nam có thể có giá cao hơn vài chục lần so với trước đây.