Hỗ trợ ngư dân đóng tàu cá vỏ thép

Cả nước hiện đang có khoảng 118.000 tầu cá với khoảng 1 triệu lao động đóng góp cho kinh tế đất nước tới 6,7 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế: có đến 99% tàu cá được đóng từ vật liệu gỗ; số tàu công suất thấp dưới 90 mã lực chiếm tới 2/3. Trong khi đó nguồn lợi hải sản ven bờ có dấu hiệu suy giảm, nếu không có một đội tàu mạnh thì nguy cơ sụt giảm về sản lượng về khai thác là khó tránh khỏi. Mô hình đóng tàu vỏ thép thay thế tàu vỏ gỗ đã mang lại những kết quả bước đầu khả quan...