Nhà nước hỗ trợ ngư dân bám biển

Bám biển, vươn khơi để đánh bắt hải sản là một hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của ngành thủy sản Việt Nam. Nhưng với ngư dân thì bám biển không chỉ để đánh bắt hải sản mà còn giữ vững ngư trường, vùng biển đảo của đất nước. Vì thế, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng ngư dân bao đời nay vẫn một lòng ra khơi xa bám biển và họ là những cột mốc sống giữa biển Đông...