[Video] Tạo sinh kế cho ngư dân miền Trung

Gần 5 tháng kể từ khi xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt trên biển miền Trung, gần 2 tháng kể từ khi Fosmasa chính thức thừa nhận đã xả thải gây ô nhiễm môi trường biển. Cho đến thời điểm này, dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ, dù nhiều cấp ngành đã vào cuộc hết sức khẩn trương, cuộc sống của hàng vạn ngư dân miền Trung vẫn gặp rất nhiều khó khăn...