Bộ NN và PTNT sẽ có những chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển

Chiều ngày 16/7/2014, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã tổ chức buổi họp báo để có thông tin chính thức về thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ ra ngày 17/7/2014. Môt Nghị định được đánh giá là nhanh và có những quyết sách chưa từng có dành cho lĩnh vực thủy sản. Theo đó, 3 vấn đề lớn là: (1) Dự báo ngư trường, (2) hỗ trợ vốn đi biển, (3) đóng tàu vỏ thép và phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá đã được tháo gỡ thông qua một loạt chính sách mới...