[Video] Truyền thông đánh bắt cá ngừ không gây hại cá heo tại Việt Nam

Năm 2013, Tổ chức Earth Island (Earth Island Institute - EII) Mỹ đưa ra cảnh báo về việc đánh bắt cá ngừ vằn tại Việt Nam ảnh hưởng tới sự sinh tồn của cá heo và hệ sinh thái biển “Dolphin Safe Tuna”. Đây là một dự án của EII nhằm đảm bảo các phương pháp đánh bắt cá ngừ được sử dụng tại các vùng biển trên thế giới không gây hại cho cá heo và bảo vệ hệ sinh thái biển. Trước tình hình này, VASEP đã cùng cộng đồng ngư dân đã có cam kết, việc khai thác và tiêu thụ cá ngừ tại Việt Nam hoàn toàn không gây hại với cá heo. Mới nhất, trong hai ngày 14 và 15/01/2015, tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định, VASEP tiếp tục phát động chương trình truyền thông không gây hại với cá heo ở 3 địa phương có sản lượng khai thác cá ngừ cao nhất cả nước.