[Video] Dán nhãn An toàn cá heo

Một chương trình tập huấn về an toàn cá heo trong khai thác cá ngừ đang được triển khai tại 5 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hóa, Bình Thuận và Tiền Giang. Thực ra ngư dân Việt Nam đã luôn có ý thức bảo vệ cá heo, thế nhưng điều này đòi hỏi phải thực hiện một cách chặt chẽ. Bởi vì từ năm nay sản phẩm cá ngừ Việt Nam XK sang thị trường Mỹ phải được chứng nhận việc khai thác cá ngừ không ảnh hưởng tới cá heo. Tự tay dán những áp phích bảo vệ cá heo và dành hàng giờ để theo dõi các cách thức bảo vệ cá heo, họ là những ngư dân khai thác cá ngừ. Bảo vệ cá heo không mấy lạ lẫm với họ, nhưng đến với chương trình tập huấn này, thêm một lần nữa các ngư dân nắm bắt các quy định mới trong khai thác và thương mại cá ngừ để đảm bảo an toàn cá heo. Hiện tại hơn 500 nhà NK cá ngừ toàn cầu đều ủng hộ chương trình an toàn cá heo. Cả ngư dân và các doanh nghiệp XK cá ngừ Việt Nam đều hưởng ứng chương trình này, bởi tâm thức ngàn đời của ngư dân là luôn bảo vệ cá heo. Vấn đề còn lại đối với ngư dân là chứng thực công việc bảo vệ cá heo bằng những hồ sơ và báo cáo gắn liền với trách nhiệm của ngư dân.