Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản ngừng hoạt động ở Trung Quốc

(vasep.com.vn) Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) đã quyết định ngừng hoạt động tại Trung Quốc sau khi xem xét chiến lược trong 18 tháng qua.

ASC có sẵn các quy trình để cho phép một cách tiếp cận có cấu trúc nhằm loại bỏ dần các hoạt động đối với các công ty có chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm (CoC), với phạm vi áp dụng cho ASC (và có thể cả một thỏa thuận cấp phép ASC hợp lệ để sử dụng nhãn) ở Trung Quốc.

Những điều này có thể được tìm thấy đầy đủ trong thư của ASC gửi các cơ quan đánh giá sự phù hợp (CAB), nhưng lưu ý rằng tất cả các chứng chỉ ASC CoC hiện có và các cuộc kiểm tra giám sát sẽ được duy trì cho đến khi chứng chỉ hết hạn.

Bất kỳ người đăng ký chứng nhận CoC mới nào có phạm vi ASC sẽ không được nhập vào cơ sở dữ liệu CoC sau ngày 19/4/2024. Chỉ các chứng chỉ ASC CoC hết hạn vào năm 2024 mới đủ điều kiện để được chứng nhận lại. "Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị CAB kiểm tra tất cả các chứng chỉ sắp hết hạn vào năm 2024 và thu hút khách hàng về việc chứng nhận lại. Lần hết hạn chứng chỉ ASC CoC mới nhất là ngày 14 /11/2027."

"ASC đã đưa ra quyết định kinh doanh là  rút lui theo từng giai đoạn khỏi Trung Quốc. Đây là quyết định của riêng ASC."

Trong nửa năm qua, một cuộc điều tra của Dự án Đại dương ngoài vòng pháp luật, được công bố trên tờ The New Yorker , tiết lộ "những chi tiết khủng khiếp về các hành vi ngược đãi đối với người Triều Tiên bị buộc phải làm việc trong các nhà máy chế biến hải sản" ở Trung Quốc -- và thực tế là ngành hải sản này đã bị dừng đưa vào bàn ăn của người Mỹ -- đã gây ra nhiều phản đối từ ngành thủy sản.

Vào tháng 3, một cơ quan của Quốc hội Hoa Kỳ được thành lập năm 2000 để giám sát việc Trung Quốc tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế đã kêu gọi Bộ Ngoại giao và An ninh Nội địa hành động nhanh chóng để giải quyết cáo buộc lao động cưỡng bức trong ngành thủy sản của Trung Quốc.

 

 

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục