Công văn 100/2020/CV-VASEP: góp ý các dự thảo Thông tư về nghề, công việc cho lao động chưa thành niên, danh mục công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm

100/2020/CV-VASEP
14/07/2020
VASEP
Ngày 14/7/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 100/2020/CV-VASEP gửi Cục An toàn Lao động (Bộ Lao động, Thương Binh và XH) v.v góp ý các dự thảo Thông tư về nghề, công việc cho lao động chưa thành niên, danh mục công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm

Phúc ý kiến đề nghị của Quý Cục về việc góp ý cho các dự thảo Thông tư về nghề, công việc, nơi làm việc của lao động chưa thành niên, danh mục nghề và công việc độc hại, nguy hiểm tại Hội thảo xin góp ý các Dự thảo này ngày 18/6/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý kiến như sau:

I. Dự thảo Thông tư ban hành danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm

1. Về tên Dự thảo

2. Khoản 3, Khoản 4 Điều 2 của Dự thảo

II. Dự thảo Thông tư quy định danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể làm thêm giờ, làm việc ban đêm

1. Về tên Dự thảo

2. Khoản 3 Điều 3 của Dự thảo

3. Mục 26 Danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

III. Dự thảo Thông tư quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

- Khoản 4 Điều 5, Khoản 3 Điều 7, Khoản 3 Điều 8 của Dự thảo

IV. Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

- Mục 2, 3, 4, 5, 21 “Điều kiện lao động loại IV Phần XXXIV “Thủy sản” của Phụ lục “Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”.

Hiệp hội trân trọng đề nghị Quý Cục sớm sửa đổi, bổ sung phù hợp vào các Dự thảo nhằm đảm bảo các Thông tư được ban hành tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, giảm bớt các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Đỗ Hương


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/2021/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển