Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Pháp, T1-T9/2020

THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU MỰC, BẠCH TUỘC CỦA PHÁP THÁNG 1-9/2020

(Nguồn: ITC, GT: 1000 USD)

Nguồn cung

T1-9/2020

T1-9/2019

↑↓%

Tây Ban Nha

35.733

38.414

-6,98

Italia

5.012

6.667

-24,82

Senegal

1.057

357

196,08

Argentina

951

1.272

-25,24

Bồ Đào Nha

864

899

-3,89

Thái Lan

721

57

1164,91

Đức

1.076

1.277

-15,74

Hà Lan

464

789

-41,19

Việt Nam

655

847

-22,67

Trung Quốc

311

684

-54,53

Bỉ

390

620

-37,10

Madagascar

407

243

67,49

Ấn Độ

359

109

229,36

Vương quốc Anh

216

542

-60,15

Malaysia

173

485

-64,33

Mỹ

195

558

-65,05

Peru

484

561

-13,73

Maroc

67

43

55,81

Thụy Sĩ

114

137

-16,79

Tổng thế giới

50.223

55.687

-9,81

SẢN PHẨM MỰC, BẠCH TUỘC NHẬP KHẨU CỦA PHÁP THÁNG 1-9/2020

HS

Sản phẩm

T1-9/2020

T1-9/2019

↑↓%

160554

Mực chế biến (trừ xông CO)

27.398

30.821

-11,11

030749

Mực tươi tươi sống

12.321

13.369

-7,84

160555

Bạch tuộc chế biến (trừ xông CO)

5.808

6.608

-12,11

030751

Bạch tuộc tươi sống/ướp lạnh

2.849

2.633

8,20

030759

Bạch tuộc hun khói/đông lạnh/ sấy khô/ngâm nước muối

1.847

2.256

-18,13

Tổng nhập khẩu

50.223

55.687

-9,81