Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Hàn Quốc, T1-T10/2020

(Nguồn: ITC, GT: 1000 USD)

THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU MỰC, BẠCH TUỘC CỦA HÀN QUỐC THÁNG 1-10/2020

Nguồn cung

T1-10/2020

T1-10/2019

↑↓%

Trung Quốc

178.245

175.002

1,9

Peru

65.579

81.374

-19,4

Vit Nam

29.739

30.277

-1,8

Thái Lan

5.861

6.880

-14,8

Philippines

1.118

1.743

-35,9

Nhật Bản

693

562

23,3

Indonesia

428

456

-6,1

Chile

231

20

1.055,0

Tây Ban Nha

77

34

126,5

Ấn Độ

40

4

900,0

Căm pu chia

8

1

700,0

Tổng thế giới

282.027

296.436

-4,9

 

SẢN PHẨM MỰC, BẠCH TUỘC NHẬP KHẨU CỦA HÀN QUỐC THÁNG 1-10/2020

HS

Sản phẩm

T1-10/2020

T1-10/2019

↑↓%

160554

Mực chế biến (trừ xông CO)

114.995

129.120

-10,9

030749

Mực tươi sống

24.229

22.760

6,5

160555

Bạch tuộc chế biến (trừ xông CO)

32.404

36.105

-10,3

030759

Bạch tuộc hun khói/đông lạnh/ sấy khô/ngâm nước muối

1.246

1.011

23,2

030751

Bạch tuộc tươi/sống/đông lạnh

109.153

107.440

1,6

Tổng nhập khẩu

282.027

296.436

-4,9