Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Đức, T1-T9/2020

NHẬP KHẨU MỰC, BẠCH TUỘC CỦA ĐỨC THÁNG 1-9/2020

(Nguồn: ITC, GT: 1000 USD)

Nguồn cung

T1-9/2020

T1-9/2019

↑↓%

Tây Ban Nha

12.448

14.173

-12,17

Pháp

6.055

4.996

21,20

Italia

5.097

6.264

-18,63

Việt Nam

2.851

3.370

-15,40

Hà Lan

1.199

1.424

-15,80

Bỉ

658

481

36,80

Thái Lan

407

508

-19,88

Ấn Độ

500

97

415,46

Argentina

753

156

382,69

Peru

1.001

481

108,11

Trung Quốc

541

807

-32,96

Đan Mạch

236

229

3,06

Maroc

156

114

36,84

Hy Lạp

196

432

-54,63

Chile

130

179

-27,37

Indonesia

147

20

635,00

Bồ Đào Nha

32

30

6,67

Bangladesh

14

7

100,00

Tổng thế giới

33.109

35.268

-6,12


SẢN PHẨM MỰC, BẠCH TUỘC NHẬP KHẨU CỦA ĐỨC THÁNG 1-9/2020

HS

Sản phẩm

T1-9/2020

T1-9/2019

↑↓%

160554

Mực chế biến (trừ xông CO)

26.931

26.313

2,35

160555

Bạch tuộc chế biến (trừ xông CO)

3.456

4.979

-30,59

030751

Bạch tuộc tươi/sống/đông lạnh

2.315

3.132

-26,09

030749

Mực tươi tươi sống

350

787

-55,53

030759

Bạch tuộc hun khói/đông lạnh/ sấy khô/ngâm nước muối

57

57

0,00

Tổng nhập khẩu

33.109

35.268

-6,12