SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
78/CV-VASEP 28/08/2023 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Tổng hợp tình hình hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Hiệp hội VASEP
79/CV-VASEP 14/09/2023 Công văn Công văn 79/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với đề xuất thay thế báo cáo APCI bằng báo cáo bằng báo cáo thực trạng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 18/08/2023 Công văn VB 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ TNMT v.v Góp ý xây dựng Dự thảo định mức chi phí tái chế Fs các kiến nghị để thực thi tái chế hiệu quả
73/CV-VASEP 02/08/2023 Công văn Công văn 73/CV-VASEP: góp ý dự thảo ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt NamCampuchia giai đoạn 2023-2024
71/CV-VASEP 01/08/2023 Công văn Công văn 71/CV-VASEP: xem xét giải quyết kiến nghị theo CV 35/CV-VASEP v/v vướng mắc trong khai báo đóng BHXH tại quyết định 490/-BHXH
68/CV-VASEP 20/07/2023 25/07/2023 Công văn Công văn 68/CV-VASEP: góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung 129/2022/-CP về biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định RCEP trong g/đ 2022-2027
60/CV-VASEP 16/06/2023 Công văn Công văn 60/CV-VASEP: Sản xuất xuất khẩu thủy sản nhiều khó khăn đề xuất giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp thủy sản
Văn bản của 07 Hiệp hội ngành hàng 16/06/2023 Công văn VB của 07 Hiệp hội DN gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ KH&ĐT, VCCI v.v báo cáo các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng DN trong lĩnh vực PCCC một số đề xuất, kiến nghị để giảm thiểu khó khăn cho DN trong tình hình hiện nay
59/CV-VASEP 14/06/2023 Công văn Công văn 59/CV-VASEP: Sản xuất xuất khẩu thủy sản nhiều khó khăn đề xuất giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp thủy sản
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 16/05/2023 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Tài nguyên Môi trường v.v Góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế ...
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 12/05/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông hướng dẫn về nội dung cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)
Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp 27/04/2023 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ủy ban hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh hội, Bộ pháp, Bảo hiểm hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm hội
35/CV-VASEP 24/04/2023 Công văn Công văn 35/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định về khai báo đóng BHXH tại Quyết định 490/-BHXH
25/CV-VASEP 15/03/2023 Công văn Công văn 25/CV-VASEP: Đề nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc
23/CV-VASEP 15/03/2023 Công văn Công văn 23/CV-VASEP: góp ý Dự thảo đề cương Luật Việc làm (sửa đổi)
24/CV-VASEP 15/03/2023 Công văn Công văn 24/CV-VASEP: đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam
22/CV-VASEP 15/03/2023 Công văn Công văn 22/CV-VASEP: kiến nghị tháo gỡ bất cập trong thực hiện kiểm soát IUU, cấp giấy S/C H/C
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 15/02/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Thông ghi nhãn dinh dưỡng với thực phẩm (Dự thảo 2)
100/CV-VASEP 26/12/2022 Công văn Công văn 100/CV-VASEP: báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo NQ 68/NQ-CP
99/CV-VASEP 23/12/2022 Công văn Công văn 99/CV-VASEP: góp ý dự thảo Báo cáo KQ hoạt động 2022 & Kế hoạch hoạt động 2023 của HĐTV