SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
4962/CHHVN-VTDVHH 25/12/2020 Công văn Công văn 4962/CHHVN-VTDVHH: giá cước vận tải container bằng đường biển
4525/CHHVN-VTDVHH 30/11/2020 Công văn Công văn 4525/CHHVN-VTDVHH: thực hiện việc niêm yết giá theo Nghị định số 146/2016/-CP
120/QĐ-BGTVT 05/02/2020 05/02/2020 Quyết định Quyết định 120/-BGTVT: ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 119/NQ-CP về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp
54/2018/BGTVT 14/11/2018 15/01/2019 Thông tư Thông 54/2018/BGTVT: ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
17/2018/TT-BGTVT 09/04/2018 01/07/2018 Thông tư Thông 17/2018/TT-BGTVT: Quy định quản khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền
41/2017/TT-BGTVT 14/11/2017 01/01/2018 Thông tư Thông 41/2017/TT-BGTVT:Quản thu gom xử chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
10853/BGTVT-VT 15/09/2016 Công văn Công văn số 10853/BGTVT-VT: Về việc Hãng tàu Hanjin phá sản
2370/QĐ-BGTVT 29/07/2016 29/07/2016 Quyết định Quyết định số 2370/-BGTVT: Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Nam Trung bộ giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2428/CHHVN-VTDVHH 15/06/2016 Công văn Công văn số 2428/CHHVN-VTDVHH: Hướng dẫn tuân thủ quy định sửa đổi bổ sung Chương VI/2 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển 1974
1249/QĐ-CHHVN 19/11/2015 19/11/2015 Quyết định Quyết định số 1249/-CHHVN: Ban hành Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát phương tiện tại các cảng biển trong 02 tháng cuối năm 2015
4685/BGTVT-VT 15/04/2015 Công văn Công văn số 4685/BGTVT-VT: tạm thời chưa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô
46/2014/TT-BGTVT 06/10/2014 01/12/2014 Thông tư Thông số 46/2014/TT-BGTVT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 08/2009 hướng dẫn việc sử dụng xe thô , xe gắn máy, xe hai bánh...
49/2014/TT-BGTVT 15/10/2014 15/12/2014 Thông tư Thông số 49/2014/TT-BGTVT: Quy định về kiểm tra an toàn công-te- được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam
3776/QĐ-BGTVT 06/10/2014 06/10/2014 Quyết định Quyết định 3776/-BGTVT: thành lập Tổ công tác liên ngành về việc các hãng tàu biển nước ngoài thu phí, phụ phí bất hợp
12449/BGTVT-VT 02/10/2014 02/10/2014 Công văn Công văn 12449/BGTVT-VT: Trả lời kiến nghị của VASEP liên quan đến các loại phí phụ thu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
3188/CHHVN-VTDVHHb 08/08/2014 18/08/2014 Công văn Công văn số 3188b/CHHVN-VTDVHH: Đề nghị không thu phụ phí tắc nghẽn cảng tại cảng Cát Lái
3191/CHHVN-VTDVHH 08/08/2014 14/08/2014 Công văn Công văn số 3191/CHHVN-VTDVHH: về việc thu phí của các hãng tàu nước ngoài
752/TB-BGTVT 25/07/2014 25/07/2014 Thông báo Thông báo số 752/TB-BGTVT: kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Hội nghị nâng cao hiệu quả vận tải thủy nội địa...
8034/BGTVT-VT 04/07/2014 Công văn Công văn số 8034/BGTVT-VT: tạm thời chưa xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp vi phạm quy định về tải trọng trục chở hàng vượt trọng tải thiết kế dưới 10%