Danh sách doanh nghiệp nước ngoài được phép xuất khẩu thực phẩm vào Việt Nam

CẬP NHẬT: 12/12/2019 11:00

TÊN QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ

THỜI ĐIỂM CÔNG NHẬN/

THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT

ARGENTINA

06/1/2017

AUSTRALIA (51)

14/07/2017

CANADA (213)

28/02/2017

CHILE

21/06/2017

CHINA (744)

03/12/2018

CUBA 

5/11/2015

DENMARK, GREENLAND (35,49)

27/06/2017

ESTONIA (7)

16/03/2017

FAROE ISLANDS (30)

15/03/2017

FINLAND (8)

22/05/2017

FRANCE(51)

22/5/2017

GERMANY(3)

07/4/2017

ICELAND (42)

21/6/2017

INDIA (398) 

30/5/2017

INDONESIA (431)

12/12/2019

JAPAN(665)

12/07/2017

KOREA (280)

 01/12/2019

LITHUANIA

22/5/2015

MALAYSIA(48)

12/07/2017

MYANMAR(33)

12/7/2017

NEW ZEALAND (88)

12/7/2017

NORWAY (213)

14/7/2017

OMAN

27/8/2010 

PERU

05/4/2017

PHILIPPINES (34)

01/3/2017

POLAND(13)

12/7/2017

 SINGAPORE(05)

06/12/2016 

SPAIN

13/01/2017

TAIWAN

11/7/2016

THAILAND (131)

14/7/2017

UNITED KINGDOM(35)

03/07/2017

UNITED STATES (178)

03/07/2017

SWEDEN

16/03/2017

URUGUAY

10/2/2017

THE NETHERLANDS(15)

03/7/2017

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục
Ms. Nguyễn Trang
Email: nguyentrang@vasep.com.vn
Tel: (+84-24) 37715055 - ext. 212
Fax: (+84 24) 37715084
Phone: (+84) 906 151 556