[Video] Nhiều cơ hội cho xuất khẩu thủy sản năm 2019

Năm 2019 và 2020 được coi là cơ hội lớn cho ngành thủy sản Việt Nam nếu đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng của thị trường thế giới. Dự báo năm nay, ngành thủy sản sẽ XK đạt mức trên dưới 10 tỷ USD.