[Video] Ngành thủy sản đầu tư vào chất lượng để nâng cao giá trị xuất khẩu

Đa phần ý kiến cho rằng công nghệ ngành thủy sản Việt Nam không thua kém thế giới, đáp ứng được những tiêu chuẩn cao nhất, tuy nhiên, vẫn cần lưu ý cập nhật thông tin thường xuyên, để hạn chế tối thiểu những rủi ro. Dự kiến trong năm 2019, ngành thủy sản đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD, tăng hơn 11% so với năm nay.