Việt Nam và Thế giới: Xuất khẩu thủy sản - Kỷ lục và thách thức