Thủy sản Việt Nam hướng đến sự phát triển bền vững

(vasep.com.vn) Việt Nam là quốc gia cung cấp tôm đứng thứ 4 trên thế giới, đứng đầu thế giới về XK cá tra, đứng thứ 3 thế giới về XK cá ngừ, đó là thành tựu to lớn mà ngành thủy sản Việt Nam đã được trong 20 năm qua. Với sự thay đổi về nhận thức của con người và xã hội hiện nay, VASEP định hướng phát triển ngành thủy sản trong những năm tới theo hướng phát triển bền vững như sử dụng năng lượng sạch và hợp lý, xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững, đảm bảo lợi ích cộng đồng, sản xuất và chế biến theo mô hình bền vững, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên biển, tăng cường quan hệ bền vững với các đối tác toàn cầu…