Ngành vận tải biển toàn cầu đối mặt với thách thức từ việc giá cước cao kỷ lục