Xuất khẩu thủy sản có thể cán mốc 9 tỷ USD trong năm nay

XK thủy sản năm 2018 đã tận dụng được lợi thế của các FTA đã ký với các nước. Điều này tạo động lực và tác động tâm lý cho XK thủy sản. Bên cạnh đó, XK thủy sản năm nay đảm bảo được các yếu tố về truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững.